TAISYKLĖS

 

Naudodamiesi svetaine, jus patvirtinate, kad esate susipažinę su šiomis naudojimo taisyklėmis ir sutinkate bei įsipareigojate jų laikytis.

Skelbimo autorius atsako už skelbiamos informacijos tikslumą bei prisiima visą atsakomybę už jos panaudojimo pasekmes.

Svetainės savininkas neatsako už skelbimų turinį, jų teisingumą bei turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis svetaine.

Svetainės savininkas turi teisę savo nuožiūra be išankstinio perspėjimo pakeisti ar pertvarkyti skelbimus, kad svetaine būtų patogiau naudotis.

Svetainės savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio ar atskiro įspėjimo, nutraukti svetainės veiklą.

Svetainės savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio ar atskiro įspėjimo, keisti šias naudojimo taisykles.

Nepatenkinti ar nesutinkantys su šiomis naudojimo taisyklėmis naudotojai bet kuriuo metu gali atsisakyti naudotis svetainės paslaugomis.

 

DRAUDŽIAMA

 

Skelbime vartoti netinkamus žodžius.

Skelbti beprasmius skelbimus arba skelbimus su beprasmėmis simbolių sekomis.

Skelbimuose talpinti pažeidžiančią etikos ar moralės normas, melagingą bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.